Καλοκαίρι

Καλοκαίρι δυνατό, καλοκαίρι ζεστό
  
Καλοκαίρι κίτρινο, με κίτρινο βυθό

 χώμα χόρτο και  βουνό
 και στο βάθος θάλασσα

Σχόλια