Λίγο από Λειβάδα

Λειβάδα   on the rocks 
ή σκέτη 


πίνεται με διάφορους τρόπους

 Σχόλια