Πρωινό πούσι 
Πηχτό πούσι σκεπάζει τα καρνάγια.West End - Thame's Street και διπλός έρως.


Με αφορμή την πρωινή συνεφιασμένη έκπληξη

 

Σχόλια