Ο κάμπος του Πολέμου

Να ξεκινάς πρωί, με την αυγή
να πορεύεσαι ψηλά και όλο ψηλότερα

 να αγγίζεις τις κορφές να ψηλώνεις κι εσύ μαζί τους

κι άμα σε ρωτάνε ποιο το όφελος να λες

ΤΈΣΣΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
και κάποια σύννεφα 

Σχόλια