κάτι από χωριό

Οι μικροί δρόμοι του χωριού να προσπαθούν - εις μάτην - να κρατήσουν το καλοκαίρι τους  φωτ. Αντ. Καζελίδης

Σχόλια